Ridu's first appearance on TV in 2011 / Ridu se eerste TV advertensie gedurende 2011